Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

DYREKTOR: mgr inż. Wojciech Szczepaniak

WICEDYREKTOR: mgr Renata Andrzejewska

 

RADA PEDAGOGICZNA:

  imię, nazwisko: przedmioty: wychowawstwo:
1. Renata Andrzejewska biblioteka, język polski  
2. Przemysław Bartczak muzyka, w-f  
3. Joanna Biernacka język angielski klasa VIII
4. Monika Wiśniewska - Kubiak oddział przedszkolny oddział przedszkolny
5. Ilona Figas doradztwo zawodowe  
6. Agnieszka Grabowska w-f, zajęcia rewalidacyjne  -
7. Anna Derda - Ciesielska biblioteka, historia  
8. Irena Jarkowska plastyka  
9. Karol Kostrzak język angielski, wos klasa V
10. Dominika Żmuda edukacja wczesnoszkolna klasa I
11. Anna Wiśniewska oddział przedszkolny -
12. Gabriela Kwiatkowska religia  
13. Joanna Łukomska język francuski, wspomaganie klasa IV
14. Marlena Mikorska biologia, EDB, wspomaganie, zajęcia rewalidacyjne -
15. Beata Nawrocka matematyka  
16. Ewa Palusiak - Puchałka matematyka, fizyka, informatyka klasa VII
17. Agata Pińska język polski, technika klasa VI
18. Anna Polewska geografia, wpomaganie, wdż  
19. Mariola Racinowska w-f, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  
20. Teresa Strzelecka chemia, przyroda, biologia  
21. Natalia Szajkowska edukacja wczesnoszkolna klasa III
22. Jadwiga Zielińska edukacja wczesnoszkolna

-

23. Łukasz Budziński zajęcia pozalekcyjne - SKS  
24. Agnieszka Kocent edukacja przedszkolna -
25. Joanna Trzebińska psycholog  
26. Sylwia Wysocka zajęcia logopedyczne  
27. Zofia Kaszczyńska pedagog  
28.  Grażyna Nawrotek edukacja wczesnoszkolna klasa II
29. Kinga Pawłowska oddział przedszkolny klasa 0
30. Anna Linka świetlica