Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

DYREKTOR: mgr inż. Wojciech Szczepaniak

WICEDYREKTOR: mgr Renata Andrzejewska

 

RADA PEDAGOGICZNA:

  imię, nazwisko: przedmioty: wychowawstwo:
1. Renata Andrzejewska biblioteka  
2. Przemysław Bartczak muzyka, w-f klasa VIII b
3. Joanna Biernacka język angielski klasa VI
4. Monika Wiśniewska - Kubiak oddział przedszkolny oddział przedszkolny
5. Ilona Figas doradztwo zawodowe  
6. Agnieszka Grabowska w-f, zajęcia rewalidacyjne  
7. Anna Derda - Ciesielska biblioteka, historia  
8. Irena Jarkowska plastyka  
9. Łucja Kominkiewicz język polski  
10. Marian Kominkiewicz historia, wos, wdż -
11. Karol Kostrzak język angielski klasa VIII a
12. Dominika Żmuda edukacja wczesnoszkolna, wspomaganie klasa II
13. Anna Wiśniewska oddział przedszkolny klasa 0
14. Gabriela Kwiatkowska religia  
15. Joanna Łukomska język francuski, wspomaganie klasa VII
16. Marlena Mikorska biologia, EDB, wspomaganie, zajęcia rewalidacyjne -
17. Beata Nawrocka matematyka  
18. Agata Pińska język polski, technika, wspomaganie, zajęcia rewalidacyjne klasa IV
19. Anna Polewska geografia, wpomaganie  
20. Mariola Racinowska w-f, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wspomaganie  
21. Ewa Palusiak - Puchałka matematyka, fizyka, informatyka klasa V
22. Teresa Strzelecka chemia, przyroda, biologia  
23. Natalia Szajkowska edukacja wczesnoszkolna klasa I
24. Jadwiga Zielińska edukacja wczesnoszkolna

klasa III

25. Łukasz Budziński zajęcia pozalekcyjne - SKS  
26. Agnieszka Kocent edukacja przedszkolna -
27. Joanna Trzebińska psycholog  
28. Sylwia Wysocka zajęcia logopedyczne  
29. Kamila Kiek świetlica  
30. Zofia Kostrzak pedagog, świetlica  -
31. Karina Mańkowska zajęcia logopedyczne, wspomaganie  -
32.  Grażyna Nawrotek nauczyciel wspomagający