INFORMACJE DLA RODZICÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dla rodziców na czas zdalnej nauki

1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie. 

2. Od 25 marca 2020 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, nauczyciele razem z uczniami w ramach nauczania zdalnego realizują zakres materiałowy poszczególnych przedmiotów.

3. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.  

4. Formy kształcenia zdalnego, to np.:

  • odczytywanie materiałów na stronie internetowej szkoły,
  • komunikacja za pośrednictwem poczty mailowej,
  • platformy edukacyjne,
  • komunikacja za pośrednictwem dostępnych komunikatorów.

5. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form. Dopuszcza się zmianę form oceniania na czas trwania zdalnego nauczania. Tylko wybrane, zaznaczone przez nauczyciela zadania będą podlegały ocenie.

6. W przypadku niemożliwości wydrukowania przekazanego przez nauczyciela tekstu (zadania) uczeń przesyła tylko same odpowiedzi.

7. Uczeń ma obowiązek wykonywania zadań i realizowania tematów oraz zajęć zdalnych.

8. Dyrektor we współpracy z nauczycielami ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględniając: równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów, łączenie kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

9. Rodzic jest zobowiązany do powiadomienia wychowawcy o ewentualnej niedyspozycji czy chorobie dziecka, która uniemożliwi mu realizację lekcji zdalnych.

10. Nauczyciele za pomocą ustalonej formy kontaktu na bieżąco informują uczniów/rodziców
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

11. Na stronie internetowej stronie znajduje się informacja o konsultacji z nauczycielem (formie oraz terminie, można również indywidualnie ustalić z nauczycielem danego przedmiotu)

12. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.

13. W przypadku braku komunikacji z nauczycielami lub innymi problemami związanymi z nauczaniem na odległość można się komunikować z dyrektorem szkoły pod numerem telefonu 725470974.

 

Konsultacja z nauczycielem

 

Imię i nazwisko

nauczyciela

Wybrana forma umożliwiająca bezpośredni kontakt z rodzicami/ uczniami:

a)      za pośrednictwem telefonu, podać nr telefonu do uczniów rodziców,

b)      Za pośrednictwem Messangera,

c)      Inna forma konsultacji bezpośredniej (jaka)

Dyżur nauczyciela

 

 

 

 

Joanna Biernacka

 

Messenger

E-mail: j.biernacka20@gmail.pl

Codziennie od 9:00 – 11:00

 

Karol Kostrzak

E-mail: karol.kostrzak@wp.pl

Codziennie: od 10:00 do 11:00

 

Beata Nawrocka

Za pośrednictwem Messangera  lub telefonu 600 652 304

Stały kontakt przez aplikację Messanger od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-15, w razie konieczności proszę komunikować się telefonicznie.

Dominika Żmuda

Messenger, e-mail: dominikazmudaspm@wp.pl

Poniedziałek 8.00-9.00

Jadwiga Zielińska

Tel 63 26 13 175

Poniedziałek 9.00-10.00

Joanna Łukomska

- poczta : jlukomska45@gmail.com

- messenger

Poniedziałek 9:00-10:00

Ewa Palusiak - Puchałka

Za pośrednictwem Messangera, poczta:palusiakewa@gmail.com

Poniedziałek od 900 – 1000

Agata Pińska

 

Telefoniczna, SMS z rodzicami wychowanków  Messangera,

 poczta: pinga31@wp.pl

Poniedziałek 10.00 – 11.00

Przemysław Bartczak

a)      Tel. 606695436

b)      Messanger

Poniedziałek 14.00- 15.00

 Anna Wiśniewska

 Tel: 721105925    Messanger

Wtorek, 10:00-11:00

Łukasz Budziński

Numer telefonu 724 243 992

Wtorek od godz. 10 do 11

Irena Jarkowska

Mail: ijarkowska@gmail.com

Wtorek: 12:00-13:00

Marian Kominkiewicz

604 -608-307

Środa 9:00-10:00

Teresa Strzelecka

Kontakt mailowy i telefoniczny 

teresastrzelecka65@gmail.com

Środa 900-1000

Gabriela Kwiatkowska

Tel: 692-407-362

e-mail: gabrielakwiatkowska67@gmail.com

Środa 10:00-11:00

Sylwia Wysocka

Za pośrednictwem adresu e-mail: sylwiawy123@wp.pl

Środa, godz. 12:30 – 13:15

Agnieszka Grabowska

Maria Racinowska

- za pośrednictwem Messangera

 

- Messanger, poczta: mariola161@op.pl

Czwartek godz. 9.00-10.00

 

Wtorek: 14:00 - 15:00

Marlena Mikorska

Za pomocą e-maila: mikorska@onet.pl

Czwartek godz. 9.00-10:00

Łucja Kominkiewicz

63 26 13 110

Czwartek 9:00-10:00

Anna Polewska

Messanger oraz poczta: annapolewskaspm@gmail.com

Środa  11:00-12:00

Monika Wiśniewska- Kubiak

- za pośrednictwem Messangera;

- za pośrednictwem telefonu 696 108-329

Piątek   10:00-11:00

Monika Lisiecka

 

Za pośrednictwem Messengera

 

 Za pośrednictwem poczty e-mailowej

lisieckamonika13@gmail.com

Od poniedziałku do piątku

w godz.10.00-11.00

 Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-14.00

Renata Andrzejewska

Messneger szkoły podstawowej

e-mail; andrzejewskarenataa@gmail.com

codziennie 8:00-14:00

Wojciech

Szczepaniak

e-mail szkoły: zespolwmorzyczynie@wp.pl

tel. dyrektora 725470974

Codziennie

 

 

 

 

Pliki do pobrania