Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

DYREKTOR: mgr inż. Wojciech Szczepaniak

WICEDYREKTOR: mgr Renata Andrzejewska

 

RADA PEDAGOGICZNA:

  imie, nazwisko: przedmioty: wychowawstwo:
1. Renata Andrzejewska biblioteka, wspomaganie  
2. Przemysław Bartczak muzyka, w-f klasa VIb
3. Joanna Biernacka język angielski klasa IV
4. Monika Kubiak - Wiśniewska oddział przedszkolny 5 - latki
5. Ilona Figas doradztwo zawodowe  
6. Agnieszka Grabowska w-f, zajęcia rewalidacyjne  
7. Ewa Kucal pedagog szkolny, świetlica  
8. Monika Lisiecka oddział przedszkolny 3, 4 - latki
9. Irena Jarkowska plastyka  
10. Łucja Kominkiewicz język polski  
11. Marian Kominkiewicz historia, wos, wdż  
12. Karol Kostrzak język angielski klasa VIa
13. Dominika Żmuda edukacja wczesnoszkolna, wspomaganie klasa II 
14. Anna Wiśniewska oddział przedszkolny klasa 0
15. Gabriela Kwiatkowska religia  
16. Joanna Łukomska język francuski, wspomaganie, zajęcia logopedyczne  klasa V
17. Marlena Mikorska biologia, edb, wspomaganie, zajęcia rewalidacyjne  
18. Beata Nawrocka matematyka  
19. Agata Pińska język polski, technika, wspomaganie, zajęcia rewalidacyjne klasa VII
20. Anna Polewska geografia, wpomaganie  
21. Mariola Racinowska w-f, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wspomaganie, zajęcia logopedyczne  
22. Ewa Palusiak - Puchałka fizyka, informatyka  
23. Teresa Strzelecka chemia, przyroda, biologia klasa VIII 
24. Natalia Szajkowska edukacja wczesnoszkolna klasa III
25. Jadwiga Zielińska edukacja wczesnoszkolna

klasa I

26. Łukasz Budziński zajęcia pozalekcyjne - sks  
27. Agnieszka Kocent edukacja przedszkolna zwolnienie lekarskie
28. Joanna Trzebińska psycholog  
29. Sylwia Wysocka zajęcia logopedyczne