Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 - Szkoła Podstawowa im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

Szkoła Podstawowa im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021

 

DYREKTOR: mgr inż. Wojciech Szczepaniak

WICEDYREKTOR: mgr Renata Andrzejewska

 

RADA PEDAGOGICZNA:

  imię, nazwisko: przedmioty: wychowawstwo:
1. Renata Andrzejewska biblioteka  
2. Przemysław Bartczak muzyka, w-f klasa VII b
3. Joanna Biernacka język angielski klasa V
4. Monika Wiśniewska - Kubiak oddział przedszkolny oddział przedszkolny
5. Ilona Figas doradztwo zawodowe  
6. Agnieszka Grabowska w-f, zajęcia rewalidacyjne  
7. Ewa Kucal pedagog szkolny, świetlica -
8. Anna Derda - Ciesielska biblioteka, historia  
9. Irena Jarkowska plastyka  
10. Łucja Kominkiewicz język polski  
11. Marian Kominkiewicz historia, wos, wdż -
12. Karol Kostrzak język angielski klasa VII a
13. Dominika Żmuda edukacja wczesnoszkolna, wspomaganie klasa III
14. Anna Wiśniewska oddział przedszkolny klasa 0
15. Gabriela Kwiatkowska religia  
16. Joanna Łukomska język francuski, wspomaganie klasa VI
17. Marlena Mikorska biologia, EDB, wspomaganie, zajęcia rewalidacyjne klasa IV
18. Beata Nawrocka matematyka  
19. Agata Pińska język polski, technika, wspomaganie, zajęcia rewalidacyjne klasa VIII
20. Anna Polewska geografia, wpomaganie  
21. Mariola Racinowska w-f, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wspomaganie  
22. Ewa Palusiak - Puchałka matematyka, fizyka, informatyka  
23. Teresa Strzelecka chemia, przyroda, biologia  
24. Natalia Szajkowska edukacja wczesnoszkolna -
25. Jadwiga Zielińska edukacja wczesnoszkolna

klasa II

26. Łukasz Budziński zajęcia pozalekcyjne - SKS  
27. Agnieszka Kocent edukacja przedszkolna -
28. Joanna Trzebińska psycholog  
29. Sylwia Wysocka zajęcia logopedyczne  
30. Kamila Kiek edukacja wczesnoszkolna klasa I
31. Zofia Kostrzak pedagog, świetlica  
32. Karina Mańkowska zajęcia logopedyczne, wspomaganie  
33.  Grażyna Nawrotek nauczyciel wspomagający